Your Trusted 24 Hours Businext Service Provider !

Merkessenties

Fundamentals

Fundamentals for building a brand

Online

Fundamentals for building a brand

Offline

STURDY CONNECTIONS

Recruitmarketing streeft naar een wereld waarin de werving van talenten een ongoing proces is van unieke interacties. Waarbij elk contact leidt tot een diepere verbintenis. Daarmee helpen wij organisaties hun strategische talentvraagstukken op een duurzame, schaalbare en aanzienlijke succesvollere wijze te realiseren.

Slider Image
Slider Image

A CRAFTERS AGENT

Oranjegroep is zaakwaarnemer van vakmensen in de bouw en techniek. Zij doen hun werk, Oranjegroep regelt de rest.

Van huisvesting tot scholing, vervoer maar ook vriendschappelijk advies. Want elk talent verdient maximale zorg en support. En dan bedoelen we niet het minimaal noodzakelijke, maar het maximaal mogelijke. Zodat de CRAFTERS zich volledig kunnen richten op waar ze het allerbeste in zijn: het uitoefenen van hun vak.

ZONDER INZICHT GEEN ONTWIKKELING

Volgens het Museum over Mensen is het creëren van onderling begrip, respect en verbinding de oplossing voor de wereldwijde onrechtvaardige verdeling van macht en goederen, die veelal voortkomt uit het anders zijn.

Bovendien is inzicht in de wereld en haar bewoners in al hun verscheidenheid noodzakelijk om je als mens, maar ook als samenleving te kunnen ontwikkelen. Omdat Nederland tegenwoordig een smeltkroes van culturen is, dienen we nu meer dan ooit het maatschappelijk belang.

Slider Image
Slider Image

ALTIJD ALLES GEREGELD

Ondernemen is mensenwerk, maar bij gebrek aan overzicht en bij veel om aan te moeten voldoen vaak ook een hoop papier- en stresswerk.

Zeker voor Regeldrukke MKB+-ondernemers, die hun bedrijf hebben zien groeien en hiermee zowel de ‘club’ als de complexiteit.

Als certificering van levensbelang is voor hun organisatie, ze zich in ingewikkelde branches begeven en ze audits verwachten, wint voor hen regeldruk het al snel van ruimte om te ondernemen. Die druk ervaren ze van buitenaf, maar zeker ook van binnenuit.

BEZIELD BOUWEN

In ons land en in ons leven zal er altijd gebouwd worden. Gebouwen om in te wonen, te werken, elkaar te ontmoeten, te sporten en lief te hebben. Gebouwen om in te leven.

Bij De Borgermeester houden ze van ontwikkelen. Omdat de veranderende wereld het van hen vraagt, omdat het complex is en nauwkeurig moet, maar vooral omdat ze het mooi vinden. Mooi om in die complexe keten van samenwerkingen, tussen alle betrokken partijen een rol te mogen spelen in zichtbare totstandkomingen. Ze voelen zich een onderdeel van belang in het machtige bouwproces in al haar complexiteit.

Slider Image
Slider Image

WE DOEN HET SAMEN OF WE DOEN HET NIET

Na bemiddeling begint het pas: de samenwerking. Building Heroes is een proactieve coach, een inspirator en sparringpartner, die menselijk maatwerk levert. Wij weten het beste uit mensen en organisaties te halen.

Niet alleen door de beste match te maken, maar vooral door ervoor te zorgen dat deze succesvol blijft. Want de perfecte match bestaat niet. Die maak je samen. Het gaat ons primair om het ontwikkelen van echte relaties. Oftewel, relaties die er écht toe doen, die betekenisvol en wederkerig zijn. En dit vraagt wat van alle partijen.

UNITED COOLNESS OF LEARNING

Sterke organisaties willen blijven groeien. Ze zijn alert en wendbaar. Voortdurend op zoek naar mooie projecten. Waarin ze een duurzame bijdrage leveren en soepel samenwerken met andere partijen. En dat in een bouwwereld die razendsnel verandert.

Hoe ze dit voor elkaar krijgen? Met sterke professionals, die zich blijven ontwikkelen. Als vakmens, als persoon en samen met hun team. Dit zijn professionals die een hele organisatie naar een hoger plan tillen. En daarmee ook de bouwbranche.

Slider Image
Slider Image

JOY IS A VERY SERIOUS THING

FYNCH gelooft dat mensen tot veel meer in staat zijn dan ze zelf denken en alleen kunnen uitblinken in wat ze doen, als ze doen wat ze ècht leuk vinden. Door de complexiteit van onze verantwoordelijkheden en verplichtingen, onze onzekerheden en twijfels, onze angsten en zelfopgeworpen barrières en vooral door wat we denken dat van ons verwacht wordt, raken we soms te ver verwijderd van waar ons hart ligt. Oftewel waar onze intrinsieke kracht ligt om te kunnen excelleren.

ALLEEN MAAR WINNAARS

De Jongens van HR geloven in een wereld waarin ondernemers niet langer praten over medewerkers als FTE’s, personeel, kostenpost, ‘onze mensen’, poppetjes of productiefactor.

Because they make it work. Zij brengen jou je overwinning. En verdienen daarom niets anders dan een podium. Want alleen als zij zich gezien en gerespecteerd voelen gaan jullie elkaar versterken. Keihard werken. En heel veel lol hebben. Samen. En dan creëer je waarde op ieder niveau.

Slider Image
Slider Image

TRUST YOUR STORY

Identiteit is het belangrijkste wat je hebt. Het is wie je bent. Je eigenheid. Het is de kern van je bestaan. Dit geldt precies zo voor organisaties. Jouw identiteit krijgt, dankzij verhalen, betekenis in het hoofd én hart van je doelgroep. Crossphase neemt dit heel serieus: verhalen moéten verteld worden! En op een goede manier.

Het verhaal waar je als onderneming vanaf het begin aan werkt. Het verhaal dat jouw organisatie uniek of juist onderdeel van een groep maakt. Een organisatie leeft bij haar verhaal. Crossphase helpt je vertellen.

HOREN IS IN VERBINDING STAAN MET JEZELF EN MET DE ANDER

Net zoals zien, voelen en proeven is horen essentieel voor de mens. Door te horen kunnen we dichtbij de ander komen. De verbintenis tussen mensen is immers voor een aanzienlijk deel gebaseerd op verbale communicatie. Ook in een bredere sociale context is horen van groot belang. Door te spreken, te luisteren en te reageren op anderen wordt een groot deel van onze identiteit in sociale groepen bepaald.

Maar horen is, naast de verbintenis met de ander, ook inspiratie. Veel mensen vinden rust, troost of creatieve energie in muziek. Slecht horen betekent dat ook die weg wordt belemmerd.

Slider Image
Slider Image

HE WHO CARES

Vanuit de kennis over the whole person, liggen kansen voor organisaties voor de hand. The Whole Company helpt om jouw organisatie zo in te richten en te stimuleren dat het een liefdevolle plek wordt. Ze helpt je om die verantwoordelijkheid te nemen. En werkt zo samen met jou aan een duurzaam succes vanuit menselijk welzijn.

Voorspoed als businessmodel. Hoe mooi is dat.

WEZENLIJKE VERBINDING LEIDT TOT KLANTGELUK

Klantgeluk is voor Modehuis Blok méér dan doen wat je belooft en een goede service verlenen. Dat is vanzelfsprekend. Klantgeluk betekent voor hen een wezenlijke verbinding met klanten aangaan, hen het juiste gevoel geven en laten blijken dat ze écht belangrijk voor hen zijn. Oprechte aandacht voor ieder finesse van hun merk is daarbij essentieel.

Slider Image
Slider Image

THE ONLY WAY IS UP

UP staat voor groei, want stilstand is fataal voor organisatiegeluk. UP vindt dat mensen en bedrijven, inclusief onze eigen mensen en ons eigen bedrijf, zich moeten kunnen blijven ontwikkelen. Daar is slimme groei voor nodig. Het sales proces dat UP tot stand brengt is daarbij cruciaal en vraagt om specifieke aandacht. Sales komt niet zomaar in jouw systeem, je zal het gericht op moeten zoeken. UP helpt daarbij!

Slimme groei levert meer energie, meer werkplezier en uiteindelijk meer resultaat op. Want continu beter, efficiënter en effectiever worden is misschien wel de belangrijkste bron van energie voor iedereen die grote dromen wil realiseren.

LET'S GO BIG

Bart en Dylan (vanaf nu: De Vakidioten) merkten dat bedrijven, met name uit het midden en klein segment, vaak niet goed in hun online behoeften werden voorzien [vanaf nu: Onbegrijpelijk Gemiste Kans].

Ze zagen de mogelijkheid om mede-ondernemers (vanaf nu: De Ideale Klant) daarin te ontzorgen door hen een praktische basis te geven van waaruit ze effectief en efficiënt konden communiceren met hun doelgroepen.

Digital First. Dat spreekt voor zich.

Slider Image
Slider Image

SAMEN ZIJN WE STERKER

Diverse groeperingen, organisaties en instellingen maken zich hard voor de overtuiging dat iemand met een hoge leeftijd zich vrij van stereotypering moet kunnen blijven ontwikkelen tot degene die hij of zij wil en kan zijn. Maar GREYT PLANS ziet ook dat al deze partijen, weliswaar gepassioneerd, maar vooral versplinterd bezig zijn. Waardoor hun impact op onze samenleving gering blijft.

Daarom start GREYT PLANS een beweging waarin deze afzonderlijke krachten worden gebundeld. Met de goede hoop op een cumulatief effect. Want samen zijn we sterker. Veel sterker. Zodat een samenleving, waarbinnen senioren een essentiële rol spelen en in contact met verschillende leeftijdsgroepen hun leven kunnen vormgeven, sneller realiteit wordt.